هاست پلسک حرفه ای ایران

هاست ویندوز حرفه ای ایران HOST-PLESK-01

 • 250MB فضا
 • 3 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست ویندوز حرفه ای ایران HOST-PLESK-02

 • 800MB فضا
 • 5 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست ویندوز حرفه ای ایران HOST-PLESK-03

 • 2500MB فضا
 • 8 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست ویندوز حرفه ای ایران HOST-PLESK-04

 • 5000MB فضا
 • 10 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست ویندوز حرفه ای ایران HOST-PLESK-05

 • 10000MB فضا
 • 30 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست ویندوز حرفه ای ایران HOST-PLESK-Free

 • 50MB فضا
 • 1 تعداد دامنه
 • 3 پارک دامین
 • 3 زیر دامین
 • 10 GB ترافیک

Powered by WHMCompleteSolution