هاست ویندوز ارزان خارج

FR-cheap-windows-package-1

 • 250MB فضا
 • 3 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
FR-cheap-windows-package-2

 • 800MB فضا
 • 5 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
FR-cheap-windows-package-3

 • 2500MB فضا
 • 8 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
FR-cheap-windows-package-4

 • 5000MB فضا
 • 10 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
FR-cheap-windows-package-5

 • 10000MB فضا
 • 30 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
FR-cheap-windows-package-6

 • 20 گیگ فضا
 • 30 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • نامحدود ترافیک
هاست حرفه ای HOST-PLESK-Free

 • 50MB فضا
 • 1 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
 • 100GB ترافیک

Powered by WHMCompleteSolution