هاست وردپرس خارج

fr-WP-package-1

 • 1GB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه تعداد دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
fr-WP-package-2

 • 2GB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه تعداد دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
fr-WP-package-3

 • 5GB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه تعداد دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
fr-WP-package-4

 • 10GB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه تعداد دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
fr-WP-package-5

 • 20GB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه تعداد دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
fr-WP-package-6

 • 50GB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه تعداد دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین

Powered by WHMCompleteSolution