سیستم مدیریت محتوا

استاتیک

 • 100MB فضای هاست
 • IR دامنه
 • 1عدد ایمیل
 • دارد ورود داده اولیه
 • سرعت بالا
پلن معمولی

 • 100MB فضای هاست
 • IR دامنه
 • 1عدد ایمیل
 • دارد ورود داده اولیه
 • 1 عدد دیتابیس
پلن استاندارد

 • 500MB فضای هاست
 • com دامنه
 • 2عدد ایمیل
 • دارد ورود داده اولیه
 • 1 عدد دیتابیس
پلن ویژه

 • 2000MB فضای هاست
 • IR+COM دامنه
 • 5عدد ایمیل
 • دارد ورود داده اولیه
 • 2عدد دیتابیس
پلن پیشرفته

 • 5000MB فضای هاست
 • IR+COM دامنه
 • 10عدد ایمیل
 • دارد ورود داده اولیه
 • 5عدد دیتابیس
پلن حرفه ای

 • 20000MB فضای هاست
 • IR+COM دامنه
 • نا محدود ایمیل
 • دارد ورود داده اولیه
 • نا محدود دیتابیس

Powered by WHMCompleteSolution