هاست لینوکس

هاست لینوکس H_G1 • 100MB فضا
 • 5GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
هاست لینوکس H_G2 • 400MB فضا
 • 10GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
هاست لینوکس H_G3 • 1000MB فضا
 • 20GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
هاست لینوکس H_G4 • 5000MB فضا
 • 30GB ترافیک ماهانه
 • 2عدد دامین اضافی
 • نامحدود زیر دامین

Powered by WHMCompleteSolution