هاست ویندوز

هاست ویندوز Host-Win-1

 • 50MB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
هاست ویندوز Host-Win-2

 • 200MB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد دامنه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
هاست ویندوز Host-Win-3

 • 600MB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
هاست ویندوز Host-Win-4

 • 2000MB فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 تعداد دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
هاست ویندوز Host-Win-5-Unlimit

 • نامحدود فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین

Powered by WHMCompleteSolution