هاست ویندوز

هاست ویندوز H_A1 • 50MB فضا
 • 5GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
هاست ویندوز H_A2 • 200MB فضا
 • 10GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
هاست ویندوز H_A3 • 600MB فضا
 • 30GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین
هاست ویندوز H_A4 • 2000MB فضا
 • 50GB ترافیک ماهانه
 • 2عدد دامین اضافی
 • نامحدود زیر دامین
هاست ویندوز دانشجویی • 50MB فضا
 • 5GB ترافیک ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود زیر دامین

Powered by WHMCompleteSolution